en en

Rozlúčka so slovenskou korunou

Pamätná strieborná minca v hodnote 1000 Sk

Prvého januára 1993 vznikla samostatná Slovenská republika. Po rozdelení Česko-Slovenska bolo potrebné pripraviť vo veľmi krátkom čase novú menu, ktorá dostala názov slovenská koruna. Dňom jej vzniku sa stal 8. február 1993, deň menovej odluky, kedy sa skončila platnosť dohody o menovej únii s Českou republikou. Do obehu bolo vydaných päť nominálov česko-slovenských bankoviek označených slovenskými kolkami a prvé slovenské mince – desaťkorunáky.
Nová mincová sústava pôvodne pozostávala zo siedmich mincí. V roku 2003 bola ukončená platnosť 10- a 20-haliernika a v obehu zostalo päť mincí v nominálnych hodnotách 10 Sk, 5 Sk, 2 Sk, 1 Sk a 50 halierov. Autorom ich výtvarných návrhov je Drahomír Zobek. Sústavu bankoviek tvoria bankovky v nominálnych hodnotách 5000 Sk, 1000 Sk, 500 Sk, 200 Sk, 100 Sk, 50 Sk a 20 Sk. Ich autorom je akademický maliar Jozef Bubák.
Od 1. januára 2009 bude slovenská koruna nahradená eurom.

Popis mince

Lícna strana

Lícna strana:
Na líci mince je v strede mincového poľa zobrazená budova sídla Národnej banky Slovenska. Po oboch jej stranách sú hviezdy a ich fragmenty symbolizujúce členstvo Slovenska v Európskej únii. Medzi hviezdami vľavo hore je značka programu Spoločné emisie Európy, znázorňujúca európsku hviezdu a symbol eura. Pri hornom okraji mince je v opise názov štátu SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Pri spodnom okraji je umiestnený štátny znak a letopočet 2008.

Rubová strana

Rubová strana:
Na rube mince sú na pozadí štylizovaného symbolu eura zobrazené fragmenty motívov piatich slovenských obehových mincí. Označenie nominálnej hodnoty mince 1000 Sk je v dvoch riadkoch v pravej časti mincového poľa. Pri hornom okraji mince je v opise text SLOVENSKÁ KORUNA, pri spodnom okraji sú letopočty platnosti slovenskej koruny ako peňažnej jednotky v Slovenskej republike 1993 – 2008. Značka Mincovne Kremnica MK medzi dvoma razidlami a štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu mince Karola Lička KL sú umiestnené pri ľavom okraji mince.

Autor:Karol Ličko
Materiál:Ag 999
Hmotnosť:62,207 g
Priemer:50 mm
Hrana:nápis do hĺbky „* 1. 1. 2009 * ZAVEDENIE EURA * EURO INTRODUCTION“
Výrobca:Mincovňa Kremnica
Rytec:Dalibor Schmidt
Náklad:22 000 ks vo vyhotovení proof
Emisia:1. 12. 2008

Výsledky súťaže

Informačný leták (PDF súbor; 1,4 MB)