en en

Ján Smrek – 100. výročie narodenia

Pamätná strieborná minca v nominálnej hodnote 200 Sk

Bankovky a mince, Ján Smrek – 100. výročie narodenia
Bankovky a mince, Ján Smrek – 100. výročie narodenia

Ján Smrek (16. 12. 1898 – 8. 12. 1982) – básnik, prekladateľ a redaktor, patrí medzi významných predstaviteľov a propagátorov slovenskej kultúry. Do slovenskej poézie vniesol nový životný pocit, založený na radosti zo života, oslave lásky, citového a zmyslového vyžitia, charakteristický najmä pre zbierky Cválajúce dni, Božské uzly, Iba oči a pre reflexívnu skladbu Básnik a žena. Koniec tridsiatych rokov priniesol zmenu, keď ľahkú impresívnosť a bezstarostnosť vystriedal tón smútku nad vojnovým utrpením (Hostina, Studňa). V päťdesiatych rokoch nemohol pre nesúhlas s totalitným režimom publikovať novú poéziu, preto sa venoval najmä prekladaniu a tvorbe pre deti. Po dlhej prestávke vydal zbierky Obraz sveta, Struny, Nerušte moje kruhy a knihu spomienok Poézia, moja láska. Protest proti totalite vyjadril v básňach, ktoré vyšli v roku 1993 v zbierke Proti noci.

V tridsiatych rokoch sa v Prahe výrazne zaslúžil o propagáciu a šírenie slovenskej kultúry založením kultúrneho mesačníka Elán a úspešným redigovaním Edície mladých slovenských autorov.

 • Popis mince

  Lícna strana:
  Na líci je zobrazená štylizovaná postava sediacej ženy, štátny znak, označenie nominálnej hodnoty a letopočet razby. Pri ľavom okraji mince je v opise uvedený názov štátu SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Iniciálky autorky výtvarného návrhu Márie Poldaufovej MP a značka Mincovne Kremnica sú pri spodnom okraji mince.

  Rubová strana:
  Na rube mince je zobrazený portrét Jána Smreka a naznačená silueta ženskej postavy. Vpravo od portrétu je faksimile podpisu Ján Čietek Smrek a pod ním letopočty 1898 a 1982, označujúce roky básnikovho narodenia a úmrtia.

 • Údaje o minci
  Autor:Mária Poldaufová
  Materiál:Ag 750, Cu 250
  Hmotnosť:20 g
  Priemer:34 mm
  Hrana:nápis: „BÁSNIK JÁN SMREK – 100. VÝROČIE NARODENIA“
  Výrobca:Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
  Náklad:14 900 ks
  z toho v proof vyhotovení: 1 500 ks
  Demonetizované:2 300 v bežnom vyhotovení (rok 2006)