en en

Juraj Fándly – 250. výročie narodenia

Pamätná strieborná minca v nominálnej hodnote 200 Sk

Bankovky a mince, Juraj Fándly – 250. výročie narodenia
Bankovky a mince, Juraj Fándly – 250. výročie narodenia

Juraj Fándly (21. 10. 1750 – 7. 3. 1811) – katolícky kňaz, spisovateľ a ľudovýchovný pracovník, bol zanieteným národným buditeľom a propagátorom slovenčiny. Patril k vedúcim osobnostiam osvieteneckej skupiny bernolákovcov, ktorá na čele s Antonom Bernolákom, vytvorila koncepciu slovenskej národnoobrodeneckej ideológie a pokúsila sa uzákoniť slovenčinu ako spisovný jazyk.

Ako osvietenec si uvedomoval dôležitosť sprostredkovania vzdelania jednoduchému človeku. Za jeden z prostriedkov považoval kazateľskú činnosť. Predstavy o nej zhrnul v rozsiahlom diele Prihodné a svátečné kázne. Svoje poslanie videl tiež vo vydávaní kníh pre všetky vrstvy obyvateľstva (Piľní domajší a poľní hospodár, O úhoroch ai včelách rozmlúváňí, Zelinkár), ktoré prinášali nielen ľudové recepty na zlepšenie hospodárenia, ale sprostredkovávali poznatky významných súvekých vzdelencov i európske kultúrne dedičstvo predchádzajúcich generácií. Cirkevno-náboženské reformy cisára Jozefa II. vysvetľuje a obhajuje v poučno-zábavnom diele Dúverná zmlúva mezi mňíchom a diáblom.

 • Popis mince

  Lícna strana:
  Na líci mince je v spodnej časti umiestnený štátny znak obklopený rastlinným ornamentom doplneným dvoma včelami. Nad ornamentom je do kontúry vrcholov pohoria zakomponovaná otvorená kniha s holubicou a symbolickými lúčmi osvietenia. Nad ňou je v opise názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ doplnený drobným ornamentom. Vľavo od ornamentu je označenie nominálnej hodnoty mince 200 Sk a vpravo letopočet razby 2000.

  Rubová strana:
  Na rube je zobrazený portrét píšuceho Juraja Fándlyho. Meno a priezvisko JURAJ FÁNDLY je uvedené v opise v dvoch riadkoch vpravo od portrétu. Písmeno R je ozdobené drobným ornamentom. Vľavo od portrétu sú letopočty jeho narodenia a úmrtia 1750 – 1811.

 • Údaje o minci
  Autor:akad. soch. Michal Gavula
  Materiál:Ag 750, Cu 250
  Hmotnosť:20 g
  Priemer:34 mm
  Hrana:nápis: „NIE SILOU ANI MOCOU ALE MOJÍM DUCHOM“
  Výrobca:Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
  Rytec:Dalibor Schmidt
  Náklad:12 200 ks
  z toho v proof vyhotovení: 1 600 ks
  Demonetizované:700 v bežnom vyhotovení (rok 2006)