en en

Mikuláš Galanda – 100. výročie narodenia

Pamätná strieborná minca v nominálnej hodnote 200 Sk

Bankovky a mince, Mikuláš Galanda – 100. výročie narodenia
Bankovky a mince, Mikuláš Galanda – 100. výročie narodenia

Mikuláš Galanda (4. 5. 1895 Trenčianske Teplice – 5. 6. 1938 Bratislava), patrí k výrazným priekopníkom a propagátorom slovenského moderného umenia. Ilustráciami a knižnými úpravami výrazne pozdvihol úroveň medzivojnovej knižnej grafiky. Za túto oblasť tvorby získal v roku 1937 Striebornú medailu na Svetovej výstave v Paríži.

Celou tvorbou sa usiloval o formuláciu slovenskej výtvarnej moderny a opieral sa o výdobytky európskeho maliarskeho vývinu. Inklinoval k expresionistickým a kubistickým prúdom a na tomto základe vybudoval svoj vlastný maliarsky prejav, myšlienkovo zameraný na domácu obsahovosť, zrastený so slovenskou krajinou a človekom.

 • Popis mince

  Lícna strana:
  Uprostred mincového poľa medzi dvoma diagonálnymi čiarami je zobrazená matka s dieťaťom v náručí z Galandovho obrazu Matka. Rovnobežne s diagonálami je uvedený názov SLOVENSKÁ REBUBLIKA. Vedľa matky vľavo je štátny znak Slovenskej republiky, vpravo letopočet razby.

  Rubová strana:
  Uprostred mincového poľa medzi dvoma diagonálnymi čiarami je zobrazený portrét Mikuláša Galandu. Rovnobežne s diagonálami je uvedené faksimile podpisu a letopočty narodenia a úmrtia. Vpravo od portrétu je označenie nominálnej hodnoty.

 • Údaje o minci
  Autor:akad. soch. Vojtech Pohanka
  Materiál:Ag 750, Cu 250
  Hmotnosť:20 g
  Priemer:34 mm
  Hrana:nápis: „MIKULÁŠ GALANDA – MALIAR A GRAFIK“
  Výrobca:Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
  Náklad:26 500 ks
  z toho v proof vyhotovení: 1 500 ks
  Demonetizované:10 200 ks v bežnom vyhotovení (rok 2002)
  500 ks v bežnom vyhotovení (rok 2006)