en en

Mikuláš Galanda - 100. výročie narodenia

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk

Mikuláš Galanda (4.5.1895 Trenčianske Teplice – 5.6.1938 Bratislava), patrí k výrazným priekopníkom a propagátorom slovenského moderného umenia. Ilustráciami a knižnými úpravami výrazne pozdvihol úroveň medzivojnovej knižnej grafiky. Za túto oblasť tvorby získal v roku 1937 Striebornú medailu na Svetovej výstave v Paríži.

Celou tvorbou sa usiloval o formuláciu slovenskej výtvarnej moderny a opieral sa o výdobytky európskeho maliarskeho vývinu. Inklinoval k expresionistickým a kubistickým prúdom a na tomto základe vybudoval svoj vlastný maliarsky prejav, myšlienkovo zameraný na domácu obsahovosť, zrastený so slovenskou krajinou a človekom.

Popis mince

Lícna strana

Lícna strana:
Uprostred mincového poľa medzi dvoma diagonálnymi čiarami je zobrazená matka s dieťaťom v náručí z Galandovho obrazu Matka. Rovnobežne s diagonálami je uvedený názov SLOVENSKÁ REBUBLIKA. Vedľa matky vľavo je štátny znak Slovenskej republiky, vpravo letopočet razby.

Rubová strana

Rubová strana:
Uprostred mincového poľa medzi dvoma diagonálnymi čiarami je zobrazený portrét Mikuláša Galandu. Rovnobežne s diagonálami je uvedené faksimile podpisu a letopočty narodenia a úmrtia. Vpravo od portrétu je označenie nominálnej hodnoty.

Autor:akademický sochár Vojtech Pohanka
Materiál:Ag 750, Cu 250
Hmotnosť:20 g
Priemer:34 mm
Hrana:nápis: „MIKULÁŠ GALANDA – MALIAR A GRAFIK“
Výrobca:Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
Náklad:26 500 ks
z toho v proof vyhotovení: 1 500 ks
Demonetizované:10 200 v bežnom vyhotovení (rok 2002)
500 v bežnom vyhotovení (rok 2006)