en en

Janko Alexy – 100. výročie narodenia

Pamätná strieborná minca v nominálnej hodnote 200 Sk

Bankovky a mince, Janko Alexy – 100. výročie narodenia
Bankovky a mince, Janko Alexy – 100. výročie narodenia

Národný umelec Janko Alexy (25. 1. 1894 Liptovský Mikuláš – 22. 9. 1970 Bratislava), maliar, spisovateľ a publicista výrazne ovplyvnil rozvoj moderného slovenského maliarstva, kultúrny a spoločenský život. Vo výtvarnej tvorbe začínal sociálne motivovaným expresívnym prejavom z prostredia mestskej periférie, originálnym spôsobom rozvinul žánrové maliarstvo v obrazoch inšpirovaných baladizmom ľudových piesní a legiend. Neskôr sa predmetom jeho záujmu stala krajina. Venoval sa aj vitrážam a tapisériám. Jeho najvlastnejšou výtvarnou technikou bol pastel. Alexyho dekoratívne plošné žánrové pastely sú výrazným prínosom pre slovenskú výtvarnú tvorbu. Je autorom viacerých poviedok a románov a bol činný aj ako výtvarný publicista.

 • Popis mince

  Lícna strana:
  Uprostred je vyobrazená hlava ženy harmonicky spojená s krajinou z Alexyho diela Pastierka. V mincovom poli je ďalej umiestnený štátny znak, názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“, nominálna hodnota a letopočet razby.

  Rubová strana:
  Na mincovom poli je centrálne zobrazený portrét Janka Alexyho. Za zvislou čiarou vpravo od portrétu je zdola nahor faximile podpisu spolu s letopočtami jeho narodenia a úmrtia.

 • Údaje o minci
  Autor:Štefan Novotný
  Materiál:Ag 750, Cu 250
  Hmotnosť:20 g
  Priemer:34 mm
  Hrana:vlys
  Výrobca:Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
  Náklad:36 500 ks
  z toho v proof vyhotovení: 2 500 ks
  Demonetizované:12 400 ks v bežnom vyhotovení (rok 2002)
  700 ks v bežnom vyhotovení (rok 2006)