en en

Janko Alexy - 100. výročie narodenia

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk

Národný umelec Janko Alexy (25. 1. 1894 Liptovský Mikuláš – 22. 9. 1970 Bratislava), maliar, spisovateľ a publicista výrazne ovplyvnil rozvoj moderného slovenského maliarstva, kultúrny a spoločenský život. Vo výtvarnej tvorbe začínal sociálne motivovaným expresívnym prejavom z prostredia mestskej periférie, originálnym spôsobom rozvinul žánrové maliarstvo v obrazoch inšpirovaných baladizmom ľudových piesní a legiend. Neskôr sa predmetom jeho záujmu stala krajina. Venoval sa aj vitrážam a tapisériám. Jeho najvlastnejšou výtvarnou technikou bol pastel. Alexyho dekoratívne plošné žánrové pastely sú výrazným prínosom pre slovenskú výtvarnú tvorbu. Je autorom viacerých poviedok a románov a bol činný aj ako výtvarný publicista.

Popis mince

Lícna strana

Lícna strana:
Uprostred je vyobrazená hlava ženy harmonicky spojená s krajinou z Alexyho diela Pastierka. V mincovom poli je ďalej umiestnený štátny znak, názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“, nominálna hodnota a letopočet razby.

Rubová strana

Rubová strana:
Na mincovom poli je centrálne zobrazený portrét Janka Alexyho. Za zvislou čiarou vpravo od portrétu je zdola nahor faximile podpisu spolu s letopočtami jeho narodenia a úmrtia.

Autor:Štefan Novotný
Materiál:Ag 750, Cu 250
Hmotnosť:20 g
Priemer:34 mm
Hrana:vlys
Výrobca:Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
Náklad:36 500 ks
z toho v proof vyhotovení: 2 500 ks
Demonetizované:12 400 v bežnom vyhotovení (rok 2002)
700 v bežnom vyhotovení (rok 2006)