en en

Začatie premávky prvej električky na Slovensku v Bratislave – 100. výročie

Pamätná strieborná minca v nominálnej hodnote 200 Sk

Bankovky a mince, Začatie premávky prvej električky na Slovensku v Bratislave – 100. výročie
Bankovky a mince, Začatie premávky prvej električky na Slovensku v Bratislave – 100. výročie

Začiatkom 90-tych rokov 19. storočia mala Bratislava približne 53 tisíc obyvateľov. Postupne sa rozrastajúca plocha mesta dala podnet k vzniku pouličnej mestskej železnice. Táto progresívna mestská doprava sa v Bratislave zaviedla o dva roky skôr ako v metropolách vtedajšej Rakúsko-uhorskej monarchie vo Viedni a Budapešti. Výstavbu trate zabezpečovalo konzorcium vytvorené rakúskym inžinierom Alexandrom Wernerom a firmami Lindheim a spol. vo Viedni a Ganz a spol. v Budapešti. Jej slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 27. 8. 1895. Trať merala 3 125 metrov, mala 12 zastávok a maximálna rýchlosť električky bola 24 km za hodinu.

 • Popis mince

  Lícna strana:
  Uprostred mincového poľa je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky, nad ním je uvedený letopočet razby. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ a označenie nominálnej hodnoty vytvárajú okolo štátneho znaku tvar rovnoramenného trojuholníka.

  Rubová strana:
  Na mincovom poli je centrálne v tvare rovnostranného trojuholníka zobrazený technický nákres električky, hore z čelného, dolu z bočného pohľadu. Po stranách trojuholníka je uvedený nápis „1. električka v Bratislave“ a letopočet začatia prevádzky električky a letopočet 100. výročia.

 • Údaje o minci
  Autor:akad. soch. Patrik Kovačovský
  Materiál:Ag 750, Cu 250
  Hmotnosť:20 g
  Priemer:34 mm
  Hrana:nápis: „Hlavné nádražie – Tereziánska štvrť“
  Výrobca:Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
  Náklad:27 600 ks
  z toho v proof vyhotovení: 1 600 ks
  Demonetizované:10 500 ks v bežnom vyhotovení (rok 2002)
  500 ks v bežnom vyhotovení (rok 2006)