en en

Začatie premávky prvej električky na Slovensku v Bratislave - 100. výročie

Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk

Začiatkom 90-tych rokov 19. storočia mala Bratislava približne 53 tisíc obyvateľov. Postupne sa rozrastajúca plocha mesta dala podnet k vzniku pouličnej mestskej železnice. Táto progresívna mestská doprava sa v Bratislave zaviedla o dva roky skôr ako v metropolách vtedajšej Rakúsko-uhorskej monarchie vo Viedni a Budapešti. Výstavbu trate zabezpečovalo konzorcium vytvorené rakúskym inžinierom Alexandrom Wernerom a firmami Lindheim a spol. vo Viedni a Ganz a spol. v Budapešti. Jej slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 27.8.1895. Trať merala 3 125 metrov, mala 12 zastávok a maximálna rýchlosť električky bola 24 km za hodinu.

Popis mince

Lícna strana

Lícna strana:
Uprostred mincového poľa je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky, nad ním je uvedený letopočet razby. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ a označenie nominálnej hodnoty vytvárajú okolo štátneho znaku tvar rovnoramenného trojuholníka.

Rubová strana

Rubová strana:
Na mincovom poli je centrálne v tvare rovnostranného trojuholníka zobrazený technický nákres električky, hore z čelného, dolu z bočného pohľadu. Po stranách trojuholníka je uvedený nápis „1. električka v Bratislave“ a letopočet začatia prevádzky električky a letopočet 100. výročia.

Autor:akademický sochár Patrik Kovačovský
Materiál:Ag 750, Cu 250
Hmotnosť:20 g
Priemer:34 mm
Hrana:nápis: „Hlavné nádražie – Tereziánska štvrť“
Výrobca:Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
Náklad:27 600 ks
z toho v proof vyhotovení: 1 600 ks
Demonetizované:10 500 v bežnom vyhotovení (rok 2002)
500 v bežnom vyhotovení (rok 2006)