en en

Samuel Mikovíni - 250. výročie úmrtia

Pamätná strieborná minca v hodnote 500 Sk

Samuel Mikovíni (1686 – 23. 3. 1750) – učenec svetového mena, rytec, matematik, geodet, astronóm, kartograf, vodohospodár, architekt a pedagóg, patrí k popredným predstaviteľom vedy a techniky v 18. storočí.

Jeho znalosti a schopnosti boli prínosom pre viaceré vedecké disciplíny i hospodársku prax. Vo svojom diele spojil umelecký talent s osvietenským pohľadom na astronómiu, geografiu, kartografiu a hydrológiu. Vyhotovil prvé moderné mapy väčšiny stolíc Uhorska, pričom vychádzal z vlastných meraní a použil vlastnú unikátnu kartografickú metódu. Projektoval a realizoval ochranné hrádze na Dunaji a Váhu, budoval regulačné a odvodňovacie stavby vo viacerých regiónoch Uhorska. Vypracoval plány na stavbu kráľovského paláca v Budíne, pre ktorú realizoval úpravu hradného vrchu a stavbu vodárne. V okolí Banskej Štiavnice využíval vodu zo sústavy umelých jazier na banské účely. V roku 1735 z poverenia panovníka založil v Banskej Štiavnici prvú Banskú školu v Európe a stal sa jej riaditeľom a profesorom. Aj jeho zásluhou patrilo vtedajšie stredoslovenské baníctvo k technicky najvyspelejším na svete.

Popis mince

Lícna strana

Lícna strana:
Na líci mince je zobrazená časť Mikovíniho mapy Bratislavskej župy z roku 1733 s alegorickými postavami a Bratislavským hradom. V hornej časti je detail mapy s dobovými názvami mesta Bratislava – Posony a Presburg, vpravo označenie nominálnej hodnoty mince 500 Sk, pod ním štátny znak. Pri spodnom okraji mince je názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“, pod ním letopočet razby 2000.

Rubová strana

Rubová strana:
Na rube mince je portrét Samuela Mikovíniho, zememeračské prístroje s motívom slnečnej sústavy, meno a priezvisko SAMUEL MIKOVÍNI a letopočty jeho narodenia a úmrtia 1686 – 1750.

Autor:Ing. Milan Virčík
Materiál:Ag 925, Cu 75
Hmotnosť:33,63 g
Priemer:40 mm
Hrana:nápis: „KARTOGRAF – MATEMATIK – STAVITEĽ…“
Výrobca:Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
Náklad:11 600 ks
z toho v proof vyhotovení: 1 500 ks
Demonetizované:600 v bežnom vyhotovení (rok 2006)