en en

Andrej Kmeť – 100. výročie úmrtia

Pamätná strieborná minca v nominálnej hodnote 200 Sk

Bankovky a mince, Andrej Kmeť – 100. výročie úmrtia
Bankovky a mince, Andrej Kmeť – 100. výročie úmrtia

Andrej Kmeť (19. 11. 1841 – 16. 2. 1908) – kňaz, národovec a vedec amatér – botanik, archeológ, etnograf a múzejník, je jedným z posledných polyhistorov slovenských národných dejín. Patril k popredným predstaviteľom a organizátorom vedeckého a kultúrneho života a je považovaný za zakladateľa slovenského múzejníctva.

Bol iniciátorom založenia Muzeálnej slovenskej spoločnosti v Turčianskom Sv. Martine (1893) a jej prvým a doživotným predsedom. Zaslúžil sa o výstavbu prvej budovy Slovenského národného múzea v Turčianskom Sv. Martine (1906 – 1907). Múzeu daroval množstvo zbierok, z ktorých k najcennejším patria herbár obsahujúci viac ako 77 tisíc položiek a kostrové pozostatky mamuta. Je autorom množstva popularizačných i odborných článkov a knižných prác. Zaujímal sa o etnografiu, folkloristiku a slovenské ľudové umenie propagoval aj v zahraničí. Najväčšie úspechy dosiahol v botanike a jeho meno nesú viaceré ním objavené rastliny. Bol členom niekoľkých domácich a medzinárodných vedeckých spoločností.

 • Popis mince

  Lícna strana:
  Na líci mince sú v kompozícii štylizovanej mohyly v tvare písmena M, symbolizujúceho múzeum a Muzeálnu slovenskú spoločnosť, zobrazené atribúty muzeálnej zbierkovej činnosti. Gotické prvky architektúry symbolizujú mimoriadnu hodnotu kultúrneho dedičstva siahajúceho do vzdialenej minulosti, hodiny sú symbolom plynutia času, drevenica a starý kríž z cintorína zastupujú dedinskú architektúru. Názov štátu SLOVENSKÁ REPUBLIKA je v opise pri hornom okraji mince a pod ním je štátny znak Slovenskej republiky. Označenie nominálnej hodnoty 200 Sk je v spodnej časti mincového poľa. Rok vydania 2008 je umiestnený pri pravom spodnom okraji mince a pod ním je iniciálka priezviska autora výtvarného návrhu Štefana Novotného N a značka Mincovne Kremnica.

  Rubová strana:
  Na rube mince je v strede mincového poľa zobrazený portrét Andreja Kmeťa, v pravej časti doplnený fragmentmi predmetov z jeho zberateľskej činnosti. Pri ľavom okraji je v opise meno a priezvisko ANDREJ KMEŤ a pri pravom okraji sú letopočty jeho narodenia a úmrtia 1841 – 1908.

 • Údaje o minci
  Autor:Štefan Novotný
  Materiál:Ag 900, Cu 100
  Hmotnosť:18 g
  Priemer:34 mm
  Hrana:nápis: „POZNÁVAJME KRAJE SVOJE A POZNÁME SAMÝCH SEBA“
  Výrobca:Mincovňa Kremnica
  Rytec:Dalibor Schmidt
  Náklad:4 000 ks v bežnom vyhotovení
  3 400 ks v proof vyhotovení
  Emisia:12. 2. 2008