en en

Ochrana prírody a krajiny – Národný park Slovenský kras

Pamätná strieborná minca v nominálnej hodnote 500 Sk

Bankovky a mince, Ochrana prírody a krajiny – Národný park Slovenský kras
Bankovky a mince, Ochrana prírody a krajiny – Národný park Slovenský kras

Národný park Slovenský kras sa nachádza v juhozápadnej časti východného Slovenska. Bol vyhlásený v roku 2002 na výmere 34 611 ha a je najväčším krasovým územím Slovenska. Vyznačuje sa množstvom krasových foriem, kaňonovitými dolinami rieky Slaná a Štítnického potoka, jaskyňami a priepasťami. Charakteristické pre túto oblasť sú Zádielska a Hájska tiesňava, ako aj známe a hojne navštevované jaskyne Gombasecká, Jasovská a Domica. Raritou je Silická ľadnica, priepasť so stálou ľadovou výzdobou.

Rôznorodosťou flóry patrí k najbohatším oblastiam strednej Európy; známy je najmä vzácny kandík psí. Z botanického hľadiska sú najdôležitejšie endemické druhy, napríklad rumenica turnianska a chudôbka drsnoplodá Klášterského. Národný park je jedným z ornitologicky najvýznamnejších území Slovenska a je v ňom aj pestré zastúpenie ostatného živočíšstva. Pozoruhodný je výskyt všetkých 24 druhov netopierov z územia Slovenska.

 • Popis mince

  Lícna strana:
  Na líci mince sú v hornej časti v polkruhu zobrazené dve strnádky cia, sediace na konári stromu. Pod nimi je nominálna hodnota 500 Sk a pod ňou je umiestnený štátny znak. Pri spodnom okraji mince je názov štátu SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

  Rubová strana:
  Na rube mince je zobrazená kvapľová jaskyňa a v popredí kvet kandík psí. Pod kvetom je letopočet razby 2005. Pri spodnom okraji mince je uvedený názov národného parku NÁRODNÝ PARK SLOVENSKÝ KRAS. Iniciálky autorky výtvarného návrhu mince Márie Poldaufovej MP a značka Bižuterie Česká Mincovna, štylizované písmená ČM, sú umiestnené v pravej spodnej časti jaskyne.

 • Údaje o minci
  Autor:Mária Poldaufová
  Materiál:Ag 925, Cu 75
  Hmotnosť:33,63 g
  Priemer:40 mm
  Hrana:reliéfny nápis „OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY“
  Výrobca:Bižuterie Česká Mincovna Jablonec nad Nisou
  Rytec:Libuše Franckeová, Ivan Eyman
  Náklad:8 500 ks v bežnom vyhotovení
  3 600 ks v proof vyhotovení
  Emisia:31. 3. 2005