en en

Ochrana prírody a krajiny - Národný park Muránska planina

Pamätná strieborná minca v hodnote 500 Sk

Národný park Muránska planina sa nachádza na rozhraní stredného a východného Slovenska v západnej časti Slovenského rudohoria. Bol vyhlásený v roku 1997 na území s rozlohou 20 318 ha. Patrí k mimoriadne vzácnym prírodno-krajinným oblastiam, relatívne málo postihnutým civilizačnými vplyvmi.

Na jeho území sa stretávajú štyri geomorfologické celky: Veporské vrchy, Spišsko-gemerský kras, Stolické vrchy a Horehronské podolie. Dôsledkom je veľmi rozmanitý krasový i nekrasový reliéf. Pôsobením vôd vznikli vo vápencoch a dolomitoch hlboké doliny, napríklad pôsobivá Javorníková dolina s viacerými vodopádmi. V parku sa nachádza mnoho jaskýň, ponorov, vyvieračiek i povrchových krasových javov. Bohatá je flóra, v ktorej sú hojne zastúpené alpínske aj subalpínske druhy. Najtypickejšou rastlinou je lykovec muránsky, ktorý je endemitom Muránskej planiny a nerastie nikde inde na svete. Pestré je aj zastúpenie živočíšstva. Typickým je polodivoký chov koní – norika muránskeho typu – na Veľkej lúke.

Popis mince

Lícna strana

Lícna strana:
Na líci mince sú v spodnej časti zobrazené kvety lykovca muránskeho a nad nimi je časť zrúcanín Muránskeho hradu. V ľavej spodnej časti je umiestnený štátny znak. Nad ním je vo vertikálnej a horizontálnej línii uvedený názov štátu SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Letopočet razby 2006 je pri spodnom okraji mince. Štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu mince Karola Lička a značka Mincovne Kremnica sú vpravo pod zrúcaninami hradu.

Rubová strana

Rubová strana:
Na rube mince je zobrazený pár koní norika muránskeho typu. Nad nimi je časť panorámy Muránskej planiny. Zobrazenie dotvára vľavo vo vertikálnej a hore v horizontálnej línii uvedený názov národného parku NÁRODNÝ PARK MURÁNSKA PLANINA. Pri pravom okraji je označenie nominálnej hodnoty mince 500 Sk.

Autor:Karol Ličko
Materiál:Ag 925, Cu 75
Hmotnosť:33,63 g
Priemer:40 mm
Hrana:reliéfny nápis „OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY“
Výrobca:Mincovňa Kremnica
Rytec:Dalibor Schmidt
Náklad:v bežnom vyhotovení 4 000 ks, limitovaný náklad je maximálne 8 500 ks
v proof vyhotovení: 2 600 ks, limitovaný náklad je maximálne 5 000 ks
Emisia:30. 3. 2006
Dorazba (7/2006):v bežnom vyhotovení 300 ks
vo vyhotovení proof 200 ks

Výsledky súťaže

Informačný leták (PDF súbor; 845 KB)