en en

Vznik Slovenskej republiky – 10. výročie

Pamätná zlatá a paladiová bimetalová minca v nominálnej hodnote 10 000 Sk

Bankovky a mince, Vznik Slovenskej republiky – 10. výročie
Bankovky a mince, Vznik Slovenskej republiky – 10. výročie

Demokratická revolúcia v novembri 1989 ukončila v Česko-Slovensku vládu komunistického režimu a umožnila zásadné spoločensko-ekonomické reformy. Priniesla aj riešenie štátoprávneho usporiadania, ktoré pre odlišné stanoviská rozhodujúcich politických síl na Slovensku a v Čechách vyústilo do dohody o rozdelení štátu.

Prvého januára 1993 vznikla samostatná Slovenská republika. Prihlásila sa k nezávislým a demokratickým štátom a prejavila vôľu spolupracovať so všetkými demokratickými krajinami sveta. Už v prvom roku svojej existencie sa stala členom OSN, Rady Európy a podpísala dohodu o pridružení k Európskym spoločenstvám. V roku 2000 sa stala členom Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj, čím sa zaradila medzi 30 najvyspelejších krajín sveta. V roku 2002 sa zaradila medzi najvážnejších kandidátov na členstvo v NATO a Európskej únii.

 • Popis mince

  Lícna strana:
  Na líci mince je uprostred mincového poľa na okrúhlej paládiovej platničke zobrazená hlava mladého dievčaťa, okolo ktorej je na zlatej platničke uvedený názov štátu SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Ústredný motív je doplnený štátnym znakom, letopočtom 2003 a ornamentmi v tvare lipových lístkov, ktoré sú umiestnené vo vrcholoch mince.

  Rubová strana:
  Na rube je uprostred mincového poľa na okrúhlej paládiovej platničke zobrazená silueta Bratislavského hradu, okolo ktorej je na zlatej platničke nápis „10 ROKOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY“. V pozadí je obrys mapy Slovenska, doplnený v ľavej časti prezidentskou štandardou s lipovým lístkom a v pravej časti lipovou ratolesťou. Pri hornom vrchole mince je lipový lístok s letopočtami 1993 a 2003, označujúcimi rok vzniku a 10. výročie Slovenskej republiky. Pri spodnom vrchole je uvedená nominálna hodnota 10 000 Sk.

 • Údaje o minci
  Autor:akad. soch. Ľudmila Cvengrošová
  Materiál:zlatá platnička – Au 900, Ag 75, Cu 25
  paládiová platnička – Pd 999
  Hmotnosť:18,835 g
  Au – 15,55 g (1/2 oz)
  Pd – 1,555 g (1/20 oz)
  Tvar:štvorec so zaoblenými vrcholmi
  Rozmer:29,5 x 29,5 mm
  paládiová platnička priemer – 11,0 mm
  Hrana:prerušovane vrúbkovaná
  Výrobca:Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
  Rytec:Dalibor Schmidt
  Náklad:6 000 ks vo vyhotovení proof
  Emisia:16. 12. 2002