en en

Veľkomoravský panovník Svätopluk - 1100. výročie úmrtia

Pamätná zlatá minca v nominálnej hodnote 5 000 Sk

Bankovky a mince, Veľkomoravský panovník Svätopluk - 1100. výročie úmrtia
Bankovky a mince, Veľkomoravský panovník Svätopluk - 1100. výročie úmrtia

V roku 833 vznikol spojením Nitrianskeho a Moravského kniežatstva v strede Európy nový štátny útvar – Veľká Morava, najstarší štát západných Slovanov a prvý spoločný štát predkov slovenského a českého národa.

Svätopluk, pôvodne nitrianske knieža, neskôr jeden z najvýznamnejších veľkomoravských panovníkov, vládol od roku 870. Za jeho vlády dosiahla ríša najväčšiu rozlohu a zahŕňala územie dnešného Slovenska, Čiech, Lužice, južného Poľska, značnú časť Maďarska a Rakúska. K jeho najvýznamnejším počinom patrí vytvorenie samostatnej cirkevnosprávnej organizácie, potvrdenej bulou pápeža Jána VIII., čím zabezpečil Veľkej Morave úplnú nezávislosť od Franskej ríše. O jeho význame vo vtedajšej dobe svedčí aj to, že v historických listinách je často uvádzaný s titulom kráľa.

 • Popis mince

  Lícna strana:
  Na mincovom poli je umiestnený štátny znak, uvedený názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“, nominálna hodnota a rok razby.

  Rubová strana:
  V strede sa nachádza imaginárny portrét Svätopluka a charakteristický pohľad na strážnu vežu devínskeho hradu. Dôležitou súčasťou je v náznaku zobrazená kráľovská koruna, vyjadrujúca dominujúce tendencie Svätoplukových čias, organizovanie, spájanie a zjednocovanie a symbolizujúca jeho postavenie ako panovníka. Kompozíciu dotvára kruhopis „Svätopluk“, rok jeho úmrtia – 894 a rok výročia – 1994.

 • Údaje o minci
  Autor:akad. soch. Vojtech Pohanka
  Materiál:Au 900, Cu 100
  Hmotnosť:7 g
  Priemer:24 mm
  Hrana:jemne vrúbkovaná
  Výrobca:Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
  Náklad:5 000 ks vo vyhotovení proof