en en

Svetové dedičstvo UNESCO - Bardejov, mestská pamiatková rezervácia

Pamätná zlatá minca v nominálnej hodnote 5 000 Sk

Bankovky a mince, Svetové dedičstvo UNESCO - Bardejov, mestská pamiatková rezervácia
Bankovky a mince, Svetové dedičstvo UNESCO - Bardejov, mestská pamiatková rezervácia

Bardejov, metropola horného Šariša, leží v severovýchodnej časti Slovenska. Jeho historické jadro s výstavnou architektúrou tvorí významnú súčasť pamiatkového fondu Slovenska a v roku 2000 bolo zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Hlavným zdrojom prosperity slobodného kráľovského mesta boli remeslá a kráľovskými privilégiami podporovaný obchod. Výsledkom rozkvetu v 14. a 15. storočí je bohatá svetská i cirkevná výstavba, ktorá mestu aj dnes vtláča stredoveký charakter. Severnú stranu námestia, dláždeného riečnymi oblázkami a lemovaného meštianskymi domami gotického a renesančného pôvodu, uzatvára monumentálny farský Kostol sv. Egídia. Je pozoruhodný výnimočne dobre zachovaným mobiliárom, ktorému dominuje jedenásť neskorogotických krídlových oltárov. Druhou dominantou námestia je mestská radnica. Jej architektúra je príkladom prenikania nového, ranorenesančného štýlu do neskorogotického výrazu stavby.

 • Popis mince

  Lícna strana:
  Na líci mince je uprostred mincového poľa zobrazený detail fasády mestskej radnice s renesančným arkierom. Vľavo od fasády je štátny znak, pod ktorým je uvedená nominálna hodnota 5000 Sk. Názov štátu SLOVENSKÁ REPUBLIKA a letopočet razby 2004 sú v opise od ľavého k spodnému okraju mince. V hornej časti fasády radnice pri rímse sú zakomponované štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu Ing. Milana Virčíka a značka Poľskej štátnej mincovne.

  Rubová strana:
  Na rube mince je zobrazený perspektívny pohľad na Kostol sv. Egídia, doplnený detailom z bočného neskorogotického oltára Ukrižovania s plastikou biblického proroka Zachariáša nesúceho nápisovú pásku. Nápis SVETOVÉ DEDIČSTVO UNESCO je v opise od ľavého k spodnému okraju mince a pod kostolom je uvedený názov mesta BARDEJOV.

 • Údaje o minci
  Autor:Ing. Milan Virčík
  Materiál:Au 900, Ag 75, Cu 25
  Hmotnosť:9,5 g
  Priemer:26 mm
  Hrana:vrúbkovaná
  Výrobca:Poľská štátna mincovňa (Mennica Państwowa)
  Rytec:Dariusz Wasilewski, Stanislav Golębiowski
  Náklad:6 300 ks vo vyhotovení proof
  Emisia:21. 12. 2004