en en

Veľkomoravský panovník Mojmír II.

Pamätná zlatá minca v nominálnej hodnote 5 000 Sk

Bankovky a mince, Veľkomoravský panovník Mojmír II.
Bankovky a mince, Veľkomoravský panovník Mojmír II.

Mojmír II., starší z dvoch synov veľkomoravského panovníka Svätopluka I., sa narodil po roku 871 a veľkomoravským kniežaťom sa stal po otcovej smrti roku 894. Mladý panovník nevedel udržať rozsiahlu ríšu a postupne stratil viaceré územia. V roku 896 sa ako spojenci vo veľkomoravskom Potisí usídlili Maďari. Krajinu poškodzovali spory Mojmíra s bratom Svätoplukom II., ktorého podporovali Bavori. Vojenská konfrontácia skončila v roku 899 víťazstvom Mojmíra, prispela však k jeho vojenskému oslabeniu. Úspechom bol príchod pápežských legátov, ktorí vysvätili nového moravského arcibiskupa a troch biskupov. Vlastná cirkevná jurisdikcia podporovala panovníka. Po príchode ďalších Maďarov do Potisia skončilo ich spojenectvo s Moravanmi a v roku 900 na Veľkú Moravu zaútočili. Mojmír zanechal spory s Bavormi a v roku 901 s nimi uzavrel protimaďarské spojenectvo. Silný maďarský útok v roku 906 však veľkomoravský štát rozvrátil. Je pravdepodobné, že Mojmír II., posledný veľkomoravský panovník, zahynul pri obrane krajiny okolo roku 906.

 • Popis mince

  Lícna strana:
  Na líci mince je v hornej časti zobrazený Kostol svätej Margity Antiochijskej v Kopčanoch s náušnicami z obdobia Veľkomoravskej ríše po stranách. V spodnej časti vľavo a vpravo je názov štátu SLOVENSKÁ REPUBLIKA, v strede je štátny znak, pod ním letopočet razby 2006 a nad ním v dvoch riadkoch nominálna hodnota mince Sk 5000. Iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu mince Miroslava Ronaia MR sú vedľa náušnice pri pravom okraji a značka Mincovne Kremnica MK je vedľa náušnice pri ľavom okraji mince.

  Rubová strana:
  Na rube mince je fiktívny portrét Mojmíra II., pod ním je na štylizovanom pozadí rukovať meča. Vľavo od portrétu je náušnica a časti dvoch mečov, vpravo ozdoba konského postroja. V spodnej časti vľavo je nápis VEĽKOMORAVSKÉ KNIEŽA a vpravo MOJMÍR II. Pri pravom hornom okraji sú letopočty 894 • 906, označujúce obdobie, v ktorom Mojmír II. vládol.

 • Údaje o minci
  Autor:Miroslav Ronai
  Materiál:Au 900, Ag 75, Cu 25
  Hmotnosť:9,5 g
  Priemer:26 mm
  Hrana:vrúbkovaná
  Výrobca:Mincovňa Kremnica
  Rytec:Dalibor Schmidt
  Náklad:4000 ks v proof vyhotovení
  Emisia:21. 11. 2006