en en

Graf - január 2008

Podiel jednotlivých bánk na celkovom objeme hypotekárnych úverov
Graf 1/2008