en en

Graf - marec 2008

Podiel jednotlivých bánk na celkovom objeme hypotekárnych úverov
Graf 3/2008