en en

Graf - apríl 2008

Podiel jednotlivých bánk na celkovom objeme hypotekárnych úverov
Graf 4/2008