en en

Graf - máj 2008

Podiel jednotlivých bánk na celkovom objeme hypotekárnych úverov
Graf 5/2008