en en

Graf - jún 2008

Podiel jednotlivých bánk na celkovom objeme hypotekárnych úverov
Graf 6/2008