en en

Graf - júl 2008

Podiel jednotlivých bánk na celkovom objeme hypotekárnych úverov

Graf 7/2008