en en

Graf - september 2008

Podiel jednotlivých bánk na celkovom objeme hypotekárnych úverov

Graf 9/2008