en en

Graf - október 2009

Podiel jednotlivých bánk na celkovom objeme hypotekárnych úverov

Graf 10/2008