en en

Graf - november 2008

Podiel jednotlivých bánk na celkovom objeme hypotekárnych úverov

Graf 11/2008