en en

Podiely jednotlivých bánk na predmetných typoch úverov v septembri 2008

Podiely jednotlivých bánk na predmetných
typoch úverov v septembri 2008
Úvery na
nehnuteľnosti 1
Z toho: Bezúčelové úvery
zabezpečené
nehnuteľnosťou
hypotekárne
úvery 2
iné úvery na
nehnuteľnosti
úvery
stavebného
sporenia 3
Banky s hypotekárnou licenciou 4
Československá obchodná banka 5,09% 5,11% 8,69% 0% 15,28%
Dexia banka 1,69% 3,23% 0,72% 0% 7,89%
Istrobanka 2,08% 4,20% 0,56% 0% 3,16%
OTP 3,38% 7,47% 0% 0% 0%
Slovenská sporiteľňa 21,64% 8,33% 56,08% 0% 18,12%
Tatra banka 15,33% 31,62% 3,14% 0% 31,99%
UniCredit Bank 3,04% 3,23% 4,94% 0% 2,38%
Volksbank 1,79% 3,36% 0,82% 0% 1,77%
Všeobecná úverová banka 22,21% 33,45% 22,12% 0% 18,47%
Stavebné sporiteľne
ČSOB stavebná sporiteľňa 1,01% 0,0% 0,0% 4,44% 0,0%
Prvá stavebná sporiteľňa 19,47% 0,0% 0,0% 85,37% 0,0%
Wüstenrot stavebná sporiteľňa 2,32% 0,0% 0,0% 10,19% 0,0%
Iné banky a pobočky zahraničných bánk
BRE Bank 0,39% 0,0% 1,24% 0% 0,92%
Citibank 0,05% 0,0% 0,17% 0% 0%
HSBC 0,016% 0,0% 0,05% 0% 0%
ING Bank 0,001% 0,0% 0,003% 0% 0%
Komerční banka 0,0003% 0,0% 0,001% 0% 0%
Banco Mais 0,002% 0,0% 0,01% 0% 0%
Poštová banka 0,44% 0,0% 1,39% 0% 0%
Privatbanka 0,02% 0,0% 0,07% 0% 0,01%