en en

Podiely jednotlivých bánk na predmetných typoch úverov v októbri 2008

Podiely jednotlivých bánk na predmetných
typoch úverov v októbri 2008
Úvery na
nehnuteľnosti 1
Z toho: Bezúčelové úvery
zabezpečené
nehnuteľnosťou
hypotekárne
úvery 2
iné úvery na
nehnuteľnosti
úvery
stavebného
sporenia 3
Banky s hypotekárnou licenciou 4
Československá obchodná banka 5.12% 5.05% 8.74% 0% 15.30%
Dexia banka 1.70% 3.24% 0.74% 0% 7.78%
Istrobanka 2.05% 4.15% 0.56% 0% 3.18%
OTP 3.33% 7.40% 0% 0% 0%
Slovenská sporiteľňa 21.72% 8.43% 55.10% 0% 17.58%
Tatra banka 15.38% 31.22% 4.12% 0% 32.39%
UniCredit Bank 3.02% 3.18% 4.88% 0% 2.30%
Volksbank 1.78% 3.39% 0.80% 0% 1.73%
Všeobecná úverová banka 22.35% 33.91% 21.81% 0% 18.63%
Stavebné sporiteľne
ČSOB stavebná sporiteľňa 1.00% 0.0% 0.0% 4.43% 0.0%
Prvá stavebná sporiteľňa 19.22% 0.0% 0.0% 85.50% 0.0%
Wüstenrot stavebná sporiteľňa 2.26% 0.0% 0.0% 10.06% 0.0%
Iné banky a pobočky zahraničných bánk
BRE Bank 0.49% 0.0% 1.52% 0% 1.12%
Citibank 0.05% 0.0% 0.17% 0% 0%
HSBC 0.016% 0.0% 0.01% 0% 0%
ING Bank 0.001% 0.0% 0.002% 0% 0%
Komerční banka 0.0003% 0.0% 0.001% 0% 0%
Banco Mais 0.002% 0.0% 0.01% 0% 0%
Poštová banka 0.47% 0.0% 1.45% 0% 0%
Privatbanka 0.03% 0.0% 0.08% 0% 0.00%