en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/960 z 1. februára 2023, ktorým sa menia regulačné technické predpisy stanovené v delegovanom nariadení (EÚ) 2017/588, pokiaľ ide o každoročný dátum uplatňovania výpočtov priemerného denného počtu transakcií s akciami, vkladovými potvrdenkami a fondmi obchodovanými na burze na účely veľkostí tiku
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 16. 5. 2023
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

EUR-Lex

Charakter dokumentu