en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia ESMA z 3. apríla 2023 č. ESMA35-43-3172 o určitých aspektoch požiadaviek na vhodnosť podľa smernice MiFID II
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 3. 4. 2023
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa začnú uplatňovať po uplynutí šiestich mesiacov od dátumu ich zverejnenia na webovom sídle orgánu ESMA vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Predchádzajúce usmernenia orgánu ESMA vydané podľa smernice MiFID II sa prestanú uplatňovať v ten istý deň.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: ESMA Guidelines of 3 April 2023 No ESMA35-43-3172 – Guidelines on certain aspects of the MiFID II suitability requirements .

Predchádzajúce Usmernenia ESMA zo 6. novembra 2018 č. ESMA35-43-1163 SK – Usmernenia o určitých aspektoch požiadaviek na vhodnosť podľa smernice MiFID II sa prestanú uplatňovať 3.10.2023.

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.