en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia ESMA zo 6. novembra 2018 č. ESMA35-43-1163 SK o určitých aspektoch požiadaviek na vhodnosť podľa smernice MiFID II
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 6. 11. 2018
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa začnú uplatňovať 60. kalendárnym dňom odo dňa, keď začnú platiť požiadavky na podávanie správ podľa bodu 13 týchto usmernení.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: Guidelines on certain aspects of the MiFID II suitability requirements

Tieto usmernenia sa prestanú uplatňovať 3.10.2023, od tohto dátumu sa začnú uplatňovať Usmernenia ESMA z 3. apríla 2023 č. ESMA35-43-3172 – Usmernenia o určitých aspektoch požiadaviek na vhodnosť podľa smernice MiFID II.

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.