en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenie EIOPA z 11. septembra 2014 č. EIOPA-BoS-14-026 SK - Usmernenia k používaniu identifikátora právnickej osoby (LEI)
Autor Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)
Dátum uverejnenia 20. 10. 2014
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Usmernenia nadobudnú platnosť od 31. decembra 2014 do 30. júna 2022
Doplňujúce informácie:

EIOPA vydala Zmenené usmernenia k identifikátoru právneho subjektu, ktoré sa uplatňujú od 1. júla 2022.

Úvodná stránka k usmerneniu EIOPA

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané v súlade s článkom 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES.