en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenie EIOPA z 30. septembra 2021 č. EIOPA-BoS-2021/456 - Zmenené usmernenia k identifikátoru právneho subjektu
Autor Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)
Dátum uverejnenia 20. 12. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Usmernenia sa uplatňujú od 1. júla 2022.
Doplňujúce informácie:

Tieto usmernenia  zrušujú a nahrádzajú  usmernenia o používaní identifikátora právneho subjektu (EIOPA-BoS-14-026)

Úvodná stránka k usmerneniu EIOPA

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané v súlade s článkom 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES.