en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Usmernenie ESMA z 10. novembra 2016 č. ESMA/2016/1477 – Usmernenia o nariadení o zneužívaní trhu – Osoby, pre ktoré sa vykonáva skúmanie trhu
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 10. 11. 2016
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Usmernenia sa uplatňujú od 10.1.2017
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku:  MAR Guidelines – Persons receiving market soundings

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.