en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/736 z 31. marca 2023 o vymedzení technických podrobností uplatňovania mechanizmu korekcie trhu na deriváty spojené s virtuálnymi obchodnými bodmi v Únii inými ako TTF
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 5. 4. 2023
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 1. mája 2023.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

EUR-Lex

Charakter dokumentu