en en

Publikácie a užitočné odkazy

Stratégia Národnej banky Slovenska na podporu finančnej gramotnosti

Stratégia Národnej banky Slovenska na podporu finančnej gramotnosti

Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov (osobných financií) s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Finančná gramotnosť nie je statická. Je to meniaca sa schopnosť,ktorá je podmienená vekom, rodinou, zamestnaním, kultúrou či miestom bydliska. Je to označenie pre proces neustáleho vývoja, ktorý umožňuje každému jednotlivcovi efektívne reagovať na nové osobné udalosti a neustále sa meniace ekonomické prostredie.

Letáky:

Všetko čo by ste mali vedieť o financiách – príručka pre seniorov
„5P“ zodpovedného finančného spotrebiteľa
Ochrana finančného spotrebiteľa
„5P“ zodpovedného finančného spotrebiteľa
Ponúkli vám životné poistenie? Ako sa rozhodnúť
Potrebujete peniaze? Spotrebiteľský úver – ako na to

Užitočné odkazy

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR) – www.mfsr.sk
Finančný portál MF SR (FINinfo) – www.fininfo.sk
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) – www.soi.sk
Vaša Európa (oficiálna webová lokalita Európskej únie) – www.europa.eu

Slovenská banková asociácia
Slovenská asociácia poisťovní
Slovenská asociácia správcovských spoločností
Asociácia obchodníkov s cennými papiermi
Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov
Asociácia dôchodkových správcovských spoločností
Asociácia doplnkových dôchodkových spoločností
Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov

Rada pre reklamu