en en

Kontakt

Osobne

NBS v rámci preventívnych opatrení v súvislosti s korona vírusom ruší do odvolania osobné vybavovanie podaní finančných spotrebiteľov, ktoré prebiehalo každú stredu v priestoroch NBS na Vazovovej ulici č. 2.

Poštou

pri podaní prostredníctvom pošty je možné vytlačiť a vyplniť formulár pre tlač a spolu s prílohami odoslať v listinnej podobe na adresu:

Národná banka Slovenska
Odbor ochrany finančných spotrebiteľov
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

Vyplniť formulár pre tlač

Elektronicky

Pri podaní je potrebné vyplniť formulár a do príloh pridať dôkazné písomné doklady.

Podať sťažnosť elektronicky