en en

Príspevky

Príspevky sa uhrádzajú na IBAN: SK12 0720 0000 0000 0000 2508

Dohliadaný subjekt je povinný uhrádzať NBS ročné príspevky vo výške stanovenej:

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 6/2023 z 22. mája 2023 o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2024

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2022 zo 6. júna 2022 o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2023

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 4/2021 z 8. júna 2021 o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2022

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 16/2020 z 25. augusta 2020, o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2021

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 18/2020 z 13. októbra 2020, ktorým sa mení rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 11/2020 z  26. mája 2020 o odpustení ročných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu na druhý polrok 2020

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 11/2020 z 26. mája 2020 o odpustení ročných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu na druhý polrok 2020

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 19/2019 z 22. októbra 2019 o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2020

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 8/2018 zo 6. novembra 2018 o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2019

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 15/2017 zo 14. novembra 2017 o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2018

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 23/2016 zo 6. decembra 2016 o určení ročných príspevkov a osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2017