en en

Upozornenie na činnosť spoločnosti Emmenegger Montagen GmbH

27. 10. 2017 | Informácia pre verejnosť

Národná banka Slovenska upozorňuje na činnosť spoločnosti Emmenegger Montagen GmbH so sídlom Renggstrasse 12, 6162 Entlebuch, v mene ktorej vystupuje pán JUDr. Milan Mugen. NBS má podozrenie, že spoločnosť ponúka spotrebiteľské úvery pre obyvateľov Slovenskej republiky, avšak bez splnenia zákonných požiadaviek.

Národná banka Slovenska upozorňuje, že táto spoločnosť nie je oprávnená na poskytovanie spotrebiteľských úverov na území Slovenskej republiky.

Taktiež upozorňujeme spotrebiteľov, aby neplatili vopred žiadne kaucie ako poplatky spoločnostiam za to, aby im bol poskytnutý spotrebiteľský úver, pretože by sa mohli stať obeťou podvodu.

Zároveň upozorňujeme potenciálnych klientov, že nie je možné ani sprostredkovať (predávať) služby tejto spoločnosti treťou stranou na území Slovenskej republiky.