en en

Upozornenie Národnej banky Slovenska na činnosť spoločnosti HYSPO, s.r.o.

27. 04. 2018 | Informácia pre verejnosť

Národná banka Slovenska upozorňuje na činnosť spoločnosti HYSPO, s.r.o., so sídlom Bajkalská 4867/4, Prešov I, (ďalej aj ako „spoločnosť“). Potenciálni klienti môžu byť oslovovaní s návrhom na poskytnutie ich peňažných prostriedkov za účelom ich zhodnotenia a v tejto súvislosti môžu byť zavádzaní, že táto spoločnosť je subjektom dohliadaným Národnou bankou Slovenska.

Národná banka Slovenska, ako inštitúcia oprávnená udeľovať povolenia podľa zákonov, ktoré regulujú finančný trh, upozorňuje, že spoločnosť HYSPO, s.r.o. nemá povolenie, ktoré by ju oprávňovalo podnikať v Slovenskej republike vykonávaním činnosti podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedená spoločnosť nemá ani povolenie na činnosť správcovskej spoločnosti podľa zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní.

Podnikateľská činnosť spoločnosti HYSPO, s.r.o. nepodlieha dohľadu Národnej banky Slovenska.

Národná banka Slovenska dlhodobo upozorňuje potenciálnych klientov, aby dôkladne zvažovali s akou osobou vstupujú do zmluvných vzťahov a oprávnenie danej osoby si preverovali na webovom sídle Národnej banky Slovenska: subjekty.nbs.sk