en en

Upozornenie Národnej banky Slovenska na činnosť spoločnosti Rhodium by Solomon Holdings Ltd.

21. 11. 2018 | Informácia pre verejnosť

Národná banka Slovenska upozorňuje na činnosť spoločnosti Rhodium by Solomon Holdings Ltd., New Horizon Building, Ground Floor, ¾ Philip Goldson Highway, Belize City, Belize, C.A. (ďalej aj ako „spoločnosť) na území Slovenska.

Spoločnosť Rhodium by Solomon Holdings Ltd. ponúka finančné poradenstvo, investovanie do forexových nástrojov a finančných derivátov. Spoločnosť ponúka svoje služby prostredníctvom webovej stránky https://www.rhodiummarkets.com.

Podnikateľská činnosť spoločnosti Rhodium by Solomon Holdings Ltd. nepodlieha dohľadu Národnej banky Slovenska a finančné prostriedky investované do aktivít tejto spoločnosti nie sú kryté Garančným fondom investícií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“).

Národná banka Slovenska upozorňuje, že spoločnosť Rhodium by Solomon Holdings Ltd. nemá povolenie, ktoré by ju oprávňovalo podnikať v Slovenskej republike podľa zákona o cenných papieroch. Národná banka Slovenska tiež neeviduje spoločnosť ani ako poskytovateľa investičných služieb na základe práva slobodného poskytovania služieb.

Národná banka upozorňuje potenciálnych investorov, že na území Slovenskej republiky nie je možné ani sprostredkovať (predávať) služby tejto spoločnosti treťou stranou.

Národná banka Slovenska dlhodobo upozorňuje potenciálnych klientov, aby dôkladne zvažovali s kým vstupujú do zmluvných vzťahov a oprávnenie jednotlivých subjektov si preverovali na internetovej stránke NBS subjekty.nbs.sk