en en

Upozornenie Národnej banky Slovenska na činnosť spoločnosti WOODWARD GLOBAL

09. 10. 2018 | Informácia pre verejnosť

Národná banka Slovenska upozorňuje na činnosť spoločnosti WOODWARD GLOBAL, Level 14, Taiping Finance Tower, No 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, China 518000 (ďalej aj ako „spoločnosť) na území Slovenska.

Spoločnosť WOODWARD GLOBAL ponúka finančné poradenstvo a zhodnotenie vkladov (investícií) klientov s vysokým výnosom. Spoločnosť ponúka zhodnotenie vkladov prostredníctvom investícií do amerických akcií, dlhopisov s vysokým výnosom, investičných fondov s absolútnym ziskom, inteligentných beta indexov a fondov obchodovaných na burze (ETF). Spoločnosť ponúka svoje služby prostredníctvom webovej stránky http://www.woodwardglobal.com.

Podnikateľská činnosť spoločnosti WOODWARD GLOBAL nepodlieha dohľadu Národnej banky Slovenska a finančné prostriedky investované do aktivít spoločnosti WOODWARD GLOBAL nie sú kryté Garančným fondom investícií podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“).

Národná banka Slovenska upozorňuje, že spoločnosť WOODWARD GLOBAL nemá povolenie, ktoré by ju oprávňovalo podnikať v Slovenskej republike podľa zákona o cenných papieroch. Súčasne Národná banka Slovenska neeviduje spoločnosť ani ako poskytovateľa investičných služieb na základe práva slobodného poskytovania služieb.

Národná banka upozorňuje potenciálnych investorov, že na území Slovenskej republiky nie je možné ani sprostredkovať (predávať) služby tejto spoločnosti treťou stranou.

Národná banka Slovenska dlhodobo upozorňuje potenciálnych klientov, aby dôkladne zvažovali s akou osobou vstupujú do zmluvných vzťahov a oprávnenie danej osoby si preverovali na internetovej stránke NBS subjekty.nbs.sk