en en
8. Aká legislatíva ju ustanovuje?
Na európskej úrovni definuje makroprudenciálnu politiku najmä nariadenie o makroprudenciálnom dohľade v EÚ a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká a dve odporúčania ESRB – odporúčanie o makroprudenciálnom mandáte vnútroštátnych orgánov a odporúčanie o predbežných cieľoch a nástrojoch makroprudenciálnej politiky. Na Slovensku je makroprudenciálna politika upravená najmä v nasledovných zákonoch: Bližšie informácie je možné nájsť v časti Legislatíva finančnej stability.