en en

PTK - Informačný systém pre správu dokumentov (DMS) 30.6.2022

Národná banka Slovenska ako verejný obstarávateľ podľa ust. § 7 ods.1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní týmto informuje hospodárske subjekty o plánovanom postupe verejného obstarávania,  o  uskutočnení odborných konzultácií s cieľom získania informácií pre stanovenie nediskriminačného opisu predmetu verejného obstarávania a zároveň vyzýva hospodárske subjekty na účasť na prípravných trhových konzultáciách zverejnených 30.6.2022 na webovom sídle Národnej banky Slovenska, pričom budú realizované písomnou komunikáciou prostredníctvom elektronickej pošty s kontaktnou osobou verejného obstarávateľa.

Lehota na zaslania odpovedí je stanovená do 25.7.2022, 12:00 hod.

Výzva PTK_DMS.pdf

194.25 kB

PTK_01_Popis_DMS.docx

3.11 MB

PTK_02_Otázky_DMS.pdf

107.98 kB

PTK_Odpovede.pdf

100.4 kB