en en

PTK - Open Data (2024)

Účel PTK

Národná banka Slovenska (NBS) plánuje verejné obstarávanie zákazky, na dodanie implementácie centralizovanej platformy pre verejné dáta, tzv. Open Data (dátový katalóg, dátové úložisko a prezentačná vrstva).

Účelom PTK je predstavenie projektu z technologickej a funkčnej roviny a získanie odpovedí na otázky uvedené v prílohe č. 2 tejto výzvy (ďalej len „otázky“).

Touto cestou by sme radi upriamili vašu pozornosť na zverejnenú informáciu v rámci webu Národnej Banky Slovenska ohľadom prípravných trhových konzultácií (PTK) pre tento projekt.

NBS má záujem vypočuť názor odbornej verejnosti a prezentovať transparentnou formou pripravované IT projekty. Z tohto dôvodu sa na vás obraciame s materiálom, ktorý popisuje požiadavky na plánovanú zákazku Open Data. Súčasťou materiálu sú aj otázky a veríme, že spätná väzba od vás nám pomôže zvýšiť kvalitu IT dodávky a lepšie pripraviť verejné obstrarávanie, do ktorého sa budete môcť zapojiť.

Spôsob komunikácie

Písomná komunikácia prostredníctvom elektronickej pošty –  alexandra.gogova@nbs.sk

Priebeh PTK

Účastníci PTK zašlú svoje odpovede na otázky do 21.6.2024 do 10:00 hod.

Otázky na vás sa nachádzajú v samostatnej prílohe výzvy.

Od účastníkov v PTK očakávame písomné odpovede na otázky.

Ďakujeme vopred za Vašu účasť.

PTK_OpenData_Výzva_Final 2024.docx

88.45 kB

Priloha č.1 OPZ_OpenData__Opis_predmetu_zákazky.pdf

819.24 kB

Priloha č.2 otazky_OpenData_Otázky.pdf

150.88 kB

Priloha č. 3 štúdia_Open Data NBS.pdf

1.3 MB

Priloha č. 4 podmienky ucasti_OpenData.pdf

200.04 kB