en en

PTK - Zabezpečenie prepravy osôb a súvisiacich služieb pri pracovných cestách

Účel PTK

Národná banka Slovenska plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na predmet zákazky „Zabezpečenie prepravy osôb a súvisiacich služieb pri pracovných cestách“.

Účelom PTK je stanovenie reálnych, objektívnych a primeraných parametrov požiadaviek na predmet zákazky, overenie nediskriminačných podmienok účasti, zmluvných podmienok a kritérií na vyhodnotenie ponúk  tak, aby boli dodržané princípy verejného obstarávania a zachovaná čestná hospodárska súťaž.

Spôsob komunikácie

Písomná komunikácia prostredníctvom elektronickej pošty – anna.zubekova@nbs.sk a následne osobné individuálne stretnutie v priestoroch NBS plánované v termíne v priebehu mesiaca jún 2024.

Priebeh PTK a lehota na zaslanie odpovedí

Účastníci PTK zašlú formulár k prípravným trhovým  konzultáciám (Príloha č. 1), ktorým potvrdia svoj záujem o účasť na PTK  a svoje odpovede na otázky (Príloha č. 3) do 31.05.2024, 12:00 h. na e-mailovú adresu: anna.zubekova@nbs.sk.

Vyzva_PTK_Letenky.docx

93.93 kB

Príloha č. 1 – Formulár k PTK – Letenky.docx

80.98 kB

Príloha č. 2 – Popis predmetu zákazky – letenky.docx

39.45 kB

Príloha č. 3 – Otázky pre PTK – letenky.docx

27.98 kB