en en

Okamžité platby

Superrýchle platby čoskoro pre všetkých

Okamžité platby

Kým donedávna sme pri prevode peňazí z banky do banky museli čakať dva-tri dni a neskôr už len jeden pracovný deň, dnes to vo vybraných bankách trvá už len sekundy. Vo februári 2022 sa Slovenská sporiteľňa, VÚB, Tatrabanka, a neskôr aj J&T banka či Fio banka, zapojili do schémy okamžitých platieb.

Znamená to, že ak pošlete peniaze z jednej zo spomínaných bánk do inej z tejto pätice, peniaze prídu do niekoľkých sekúnd. A to aj mimo pracovnej doby, počas víkendov či sviatkov, teda: 24/7/365. Okamžité platby fungujú aj do/zo zahraničia v rámci eurozóny, za predpokladu, že aj zahraničná banka takéto platby podporuje.

Maximálna povolená suma transakcie je 100 000 eur, ale banky môžu túto sumu znížiť.

Národná banka Slovenska ako súčasť Eurosystému poskytuje pre slovenský bankový trh službu vyrovnania okamžitých platieb v platobnom systéme pre okamžité platby TIPS (Target Instant Payment Settlement), ktorý prevádzkuje Eurosystém.

Od januára budúceho roka sa do systému okamžitých platieb zapoja všetky banky a všetci klienti budú môcť plne využívať benefity okamžitých platieb.

Banky sa na okamžité platby museli pripraviť

Na to, aby okamžité platby fungovali hladko, banky museli upraviť  svoje bankové systémy, aby okamžité platby dokázali prijímať a odosielať v časovom limite 10 sekúnd.

Benefitom pre ich klientov je okrem rýchlosti odosielania a prijímania platieb aj to, že takéto platby nemôžu stáť viac, ako dovtedy „štandardný“ prevod. Zároveň platí, že až doteraz bolo zavedenie okamžitých platieb pre banky dobrovoľné.

Okamžité platby vo všetkých bankách od budúceho roka

Poskytovatelia platobných služieb, ktorí majú sídlo v eurozóne a poskytujú štandardné SEPA platby v eurách, budú povinní:

  • najneskôr do 9. januára 2025 začať poskytovať službu prijímania okamžitých platieb
  • najneskôr do 9. októbra 2025 službu zasielania okamžitých platieb
  • v ostatných krajinách mimo eurozóny budú okamžité platby v eurách dostupné o dva roky neskôr a to na účtoch, ktoré podporujú platby v eurách
Okamžité platby si ľudia na Slovensku aj okamžite obľúbili

Počet a hodnota okamžitých platieb u nás nepretržite rastie. Ľudia na Slovensku na platenie čoraz častejšie používajú svoj mobil, hodinky, platobné karty a internetbanking.

Pre zaujímavosť, na začiatku roka (1Q24) bol podiel okamžitých platieb zo všetkých uskutočnených úhrad na Slovensku 14,92 % a tento podiel sa bude ďalej zväčšovať.

Banky nežiadajú vyššie poplatky za okamžité platby

Poplatková politika bánk je súčasťou obchodnej stratégie každej komerčnej banky. Je na banke, ako si dokáže pokryť svoje náklady. V súvislosti s poskytovaním okamžitých platieb je dôležité povedať, že slovenské banky sa rozhodli podporiť používanie okamžitých platieb hneď pri ich spustení v roku 2022 tak, že nezaviedli vyššie poplatky za spracovanie okamžitých platieb, ako majú pri bežných platbách. To znamená, že naše banky požiadavku na zachovanie rovnakej výšky poplatkov za poskytovanie okamžitých platieb spĺňajú už dnes.