en en

SIPS

SIPS je platobný systém, ktorý Národná banka Slovenska prevádzkuje od 1.1. 2003.

Od prijatia meny euro na Slovensku je platobný systém SIPS retailovým platobným systémom určeným na spracovanie klientskych platieb. Medzibankové platby sa spracúvajú v platobnom systéme TARGET.

Od 4. 11. 2013 je platobný systém SIPS pripojený na systém STEP2 a zabezpečuje pre svojich účastníkov spracovanie SEPA platieb nielen na území Slovenskej republiky, ale aj v rámci celého Európskeho hospodárskeho priestoru.

Platobný systém SIPS je pridruženým systémom platobného systému TARGET. Platby sú v systéme SIPS spracovávané v štyroch klíringových cykloch, pričom výsledky klíringových cyklov sú finančne vyrovnané v systéme TARGET. Pravidlá fungovania systému SIPS ustanovuje rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/2012 o pravidlách platobného systému SIPS v znení neskorších predpisov.