en en

TARGET services

Logo of TARGET services

TARGET Services sú viaceré služby vyvinuté a prevádzkované Eurosystémom, ktoré zabezpečujú tok likvidity, cenných papierov a kolaterálu v celej Európe. Z právneho hľadiska sú TARGET Services súčasťou platobného systému TARGET-SK.

TARGET Services aktuálne zahŕňajú:

  • T2 – systém hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (RTGS)
  • T2S (TARGET2-Securities) – platforma pre vyrovnanie obchodov s cennými papiermi
  • TIPS (TARGET Instant Payment Settlement) – služba pre vyrovnanie okamžitých platieb

Pripravované služby:

  • ECMS (Eurosystem Collateral Management System) –   unifikovaný systém pre riadenia aktív používaných ako kolaterál pri úverových operáciách Eurosystému. Uvedenie tohto systému do prevádzky je plánované od apríla 2024