en en

TARGET services

gif

 • TARGET2
 • T2/T2S konsolidácia
 • T2S
 • Zóna pre účastníkov
 • TIPS
 • Zoznam účastníkov TARGET2-SK
 • ECMS
 • Štatistické údaje
 • TARGET services sú viaceré služby vyvinuté a prevádzkované Eurosystémom, ktoré zabezpečujú tok likvidity, cenných papierov a kolaterálu v celej Európe.

  TARGET services aktuálne zahŕňajú:

  • TARGET2 – systém hrubého vyrovnania v reálnom čase (RTGS)
  • T2S (TARGET2-Securities) – platforma pre vyrovnanie obchodov s cennými papiermi
  • TIPS (TARGET Instant Payment Settlement) – služba pre vyrovanie okamžitých platieb

  Eurosystém v novembri 2022 uvedie do prevádzky projekt TARGET2-T2S Consolidation, ktorý nahradí súčasný systém TARGET2 novým RTGS systémom a optimalizuje riadenie likvidity vo všetkých službách (TARGET2, T2S a TIPS). Od novembra 2023 Eurosystém uvedie do prevádzky systém ECMS. V súčasnosti sú DCA účty v rámci platformy T2S a služby TIPS z právneho hľadiska súčasťou platobného systému TARGET2-SK.

  gif gif gif

  Ďalšie informácie je možné nájsť na webovej stránke ECB:

  https://www.ecb.europa.eu/paym/target/html/index.en.html