en en

SIPS (v EUR od 1.11.2013)

Od 4. 11. 2013 je platobný systém SIPS pripojený na systém STEP2 a zabezpečuje pre svojich účastníkov spracovanie SEPA platieb nielen na území Slovenskej republiky, ale aj v rámci celého Európskeho hospodárskeho priestoru.

Štatistické údaje zobrazujú počet spracovaných domácich alebo cezhraničných transakcií na dennej alebo mesačnej báze. Pre zobrazenie informácií o transakciách si vyberte z rozbaľovacieho zoznamu konkrétnu položku.

Transakcie SCT – Sumár úhrad v SEPA formáte (denný, mesačný)

Transakcie SDD – Sumár inkás v SEPA formáte (denný, mesačný)