en en

Klientské prevody - Inkasá

Prevody peňažných prostriedkov realizované na základe prevodných príkazov na inkaso, ktoré zadali klienti bánk, pobočiek zahraničných bánk alebo iných vykonávacích inštitúcií. Požiadavku na prevod peňažných prostriedkov zasiela do platobného systému vykonávacia inštitúcia klienta.