en en

Klientské prevody - opravné položky (inkasá)

Položky, ktorými sa v medzibankovom platobnom systéme SIPS realizujú opravy chybného zúčtovania prevodov klientov, v tomto prípade inkás.

Podľa súčasnej legislatívy sa opravným zúčtovaním riešia iba chyby zapríčinené vykonávacími alebo sprostredkujúcimi inštitúciami (nie napr. chyba zapríčinená klientom).