en en

Klientské prevody - prioritné úhrady

Osobitný druh úhrad na úrovni „klient-klient“, ktoré sú v platobnom systéme SIPS spracované a zúčtované prednostne. Výhodou prioritnej úhrady je okamžité informovanie vykonávacej inštitúcie odosielateľa aj príjemcu o spracovaní a zúčtovaní takéhoto prevodu, čiže vykonávacia inštitúcia príjemcu môže rýchlejšie pripísať prijaté prostriedky na účet svojho klienta.